Skontaktuj się z nami!

601 965 886

Usuwanie azbestu z dachu i jego utylizacja

Usuwanie azbestu z dachu i jego utylizacja

Demontaż eternitu wymaga niemałego doświadczenia

Usuwanie azbestu.Azbest, niezwykle popularny przez lata, okazał się materiałem raktowórczym. I choć nadal ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, to zakazano jest używania przy kryciu dachów. Obecnie problemem jest pozbycie się go z budynków w których był zastosowany. Jest to materiał trudny do usunięcia i utylizacji. Potrzebna jest wiedza o neutralizacji tego typu materiałów.

Czego dodatkowo dowiesz się z artykułu:
Czemu trzeba zatrudnić firmę?

Trzeba wybrać dobrą firmę

Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynku, jednak nie poleca się w tym zakresie oszczędności. Chcąc usunąć azbest z dachu, decydowanie polecane jest zatrudnienie profesjonalnej firmy. Robienie tego na własną rękę może bardzo źle się skończyć. I o ile efekty nie będą natychmiastowe, to prawdopodobne jest to, że zgubne skutki przebywania w otoczeniu azbestu będą mocno odczuwalne za kilka lat. Temat utylizacji azbestu należy potraktować wyjątkowo poważnie. Na rynku istnieje duży wybór firm zajmujących się gospodarką odpadami zawierającymi azbest. Ich pracownicy są specjalnie przeszkoleni, z certyfikatami i uprawnieniami do usuwania i utylizacji azbestu.

Czy wiesz, że

Demontaż pokryć cementowo-azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi, zawarte są one w rozporządzeniu dotyczącym wytarzania odpadów niebezpiecznych i zawierających azbest.

Rozporządzenie o demontażu dokładnie mówi w jaki sposób powinno się usuwać i neutralizować eternik. Procedura jest o tyle skomplikowana, że tej czynności mogą podjąć się jedynie wyspecjalizowane, koncesjonowane firmy.
Rozpoczęcie robót trzeba zgłosić w terenowym organie nadzoru budowlanego. Zgłoszenie musi zawierać wyszczególniony zakres prac rozbiórkowych, sposób ich przeprowadzania i przewidywaną ilość odpadów. Potrzebna jest też nazwa firmy oraz jej numer koncesji na prowadzenie tego typu działalności.

Etapy prac

Najpierw zabezpiecza się teren i wywiesza tablice ostrzegawcze, żeby nie kręciły się w pobliżu osoby niepowołane. Robotnicy na dach mogą wejść ubrani w specjalną odzież ochronną i maski.

Czy wiesz, że

Płyty usuwa się delikatnie, tak aby ja najmniej łamały się i kruszyły.

Cięcie ogranicza się do minimum, a dach cały czas zwilżany jest wodą, aby pył szybciej osiadał na jego powierzchni.
Zdemontowane płyty umieszcza się w foliwoych workach, które trzeba szczelnie zamknąć i uważnie przetransportować do ciężarówki. Wtedy worki, oznakowane naklejkami ostrzegawczymi, można przewieźć na wyspisko śmieci. Tam umieszcza się je w szczelnych opakowaniach i zakopuje.
Firma ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o przeprowadzeniu prac zgodnie z normami, wyniki pomiarów stężenia azbestu w powietrzu oraz potwierdzenie przyjęcia odpadów przez wysypisko.

Comments are closed.

Zaufali nam: