Skontaktuj się z nami!

601 965 886

Najważniejsza jest izolacja. Jak nie tracić ciepła

Najważniejsza jest izolacja. Jak nie tracić ciepła

Jakiej grubości styropianu użyć do ocieplenia domu?

Ocieplanie domu. Zalecane parametry.Styropian jest stosunkowo tanim materiałem wykorzystywanym powszechnie do izolacji termicznych i akustycznych ścian, podłóg, sufitów i dachów. W porównaniu z innymi materiałami ma najniższą przewodność cieplną, daje równoczesną ochronę termiczną i akustyczną, jest stosunkowo tani i łatwy w montażu oraz transporcie. Odporny na pleśń, grzyby i bakterie, nie starzeje się, nie gnije i nie butwieje. Styropian jest najczęściej wykorzystywanym materiałem do ocieplania domów.

Czego dodatkowo dowiesz się z artykułu:
Zalety i wady styropianu.

Styropian – tanio, szybko, solidnie

Właściwości fizyczne styropianu mogą różnić się w zależności od technologii wytwarzania stosowanej przez konkretnego producenta. Najczęściej uwarunkowane jest to odmiennym przeznaczeniem różnych rodzajów styropianu do różnych warunków termicznych.
Jednym z kryteriów podziału styropianu na rodzaje jest tzw. gęstość pozorna (objętościowa). To od niej zależą obszary zastosowania. W budownictwie do izolowania ścian zewnętrznych stosuje się płyty o parametrze 15, do izolacji śródwarstwowej ścian czy dachów – 12, 15, 20. Izolacja podłóg mieszkań to 25, 30.

Czy styropian ma jakieś wady? Chyba można do nich zaliczyć słabą odporność na niektóre produkty chemiczne, takie jak bitumy do stosowania na zimno, produkty smołowe czy rozpuszczalniki, m.in. aceton, nitro, terpentyna. Niektórzy obawiają się również zagnieżdżenia gryzoni w ścianach ocieplonych styropianem. Aby temu zapobiec, wystarczy stosowne zabezpieczenie, np. z siatki ocynkowanej lub cięto-ciągnionej.

Współczynnik przenikania ciepła. Im niższy, tym lepiej

O grubości warstw decydują obliczenia termiczne i akustyczne. Istotny jest współczynik przenikania ciepła (U). To jeden z ważniejszych parametrów, który służy do określania strat ciepła. Im jego wartość jest mniejsza, tym straty ciepła są niższe, a ściana ma lepsze parametry izolacyjne.

Czy wiesz, że

Współczynnik przenikania ciepła oblicza się dzieląc moc cieplną (czyli ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu) przez iloraz powierzchni przegrody i różnicy temperatur po obu stronach przegrody.

Jednym słowem, jest to stosunek strumienia cieplnego do powierzchni przegrody i różnicy temperatury. Informuje ile ciepła przeniknie przez 1m2 ściany w czasie 1 sekundy, gdy różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wynosi 1 stopień Celsjusza. Im ten parametr jest niższy, tym lepiej.

Grubiej u góry, chudziej u dołu

Aktualne wymagania izolacyjności cieplnej ściany mówią, że U powinien wynosić 0,3 W/m2K. To oznacza, że zastosowanie izolacji o grubości 12 cm pozwoli na ocieplenie praktycznie każdej ściany o grubości co najmniej 24 cm. Oczywiście, może się okazać, że obliczenia z uwzględnieniem oporów cieplnych wykażą, iż ta warstwa mogłaby być mniejsza, jednak specjaliści zalecają używanie grubszych płyt. Orientacyjne grubości styropianowych warstw izolacyjnych wynoszą 150 mm dla ścian zewnętrznych, 200-250 mm dla stropodachów nachylonych, 250 mm dla stropodachów płaskich i stropów najwyższych kondygnacji. Dla podłóg na gruncie i stropów piwnic nieogrzewanych – grubość wynosi 100 mm. Grubsza warstwa przy ocieplaniu stropu wynika przede wszystkim z tego, że w praktyce okazuje się, iż największe straty ciepła są nie przez ściany, lecz przez źle zaizolowany sufit czy strop, a także przez okna, drzwi czy system wentylacyjny.
Przy planowaniu izolacji warto skorzystać z usług audytora energetycznego, który dokonuje analizy aktualnego stanu budynku i proponuje usprawnienia.

Comments are closed.

Zaufali nam: